"Enter"a basıp içeriğe geçin

Soran Emirliği Tarihçesi

Soran Emirliği 1830’ta Osmanlı’dan bağımsızlığını ilan eden Kürt Emirliği, günümüzde Irak’ın kuzeyinde idi.

Soran Emirliği güneyden Baban Beyliğine, doğudan İrana, kuzeyden ve batıdan Bahdinan Beyliğine ve Erbile komşu idi.

Soran Emirliği 1514 senesinde Çaldıran Muharebesinden sonra Osmanlıya bağlılını sunan Beyliklerden birisidir. 1835’te Osmanlı Devleti tarafından bertaraf edilinceye kadar, Irak Kürdistanın kuzeydoğusuna, beş sene boyunca hükmetmiştir.

Emirliğin başkenti Revandiz idi. Bağımsızlıktan önce Şehrizor’da, Osmanlı Devletine bağlı bir özerklikti.

Hükümdarlar

Emirliğin toplamda 24 hükümdarı vardı ama bunlardan sadece bazıları bilinmektedir.

Kelos
İsa
Şah Ali Bey
Pir Budak bin Şah Ali Bey
Mir Seyfeddin
Mir Hüseyin
Mir Seydi bin Şah Ali Bey
Emir Seyfeddin bin Mir Hüseyin bin Pir Budak
Kuli Bey bin Süleyman Bey Mir Seydi
Budak Bey bin Kuli Bey bin Süleyman Bey
Süleyman Bey bin Kuli Bey bin Süleyman Bey
Ali Bey bin Süleyman Bey

Şıkali Bey
177??-1816 Süleyman Bey
1816-1825 Hanzad (tek kadın hükümdar)

1825-1835 Mir Muhammed

NIVÎSÊN BALKÊŞ

Bir Cevap Yazın