"Enter"a basıp içeriğe geçin

İç Anadolu Kürt Aşiretleri Listesi

Burada daha çok bilinen aşiretler ele alınmıştır.

 • Kawî
 • Canbegî
 • Şêxbizin
 • Reşî
 • Mikaîla
 • Rûtan
 • Zirkî
 • Têrikan
 • Sidunî
 • Qilorî
 • Doykan
 • Motikan
 • Şêxbîlan
 • Bilkî (Belikan)
 • Hêcibî (Hecebanî)
 • Etmankî
 • Bazikî
 • Milan (Şakak)
 • Bereketî
 • Mifkî
 • Oxçiyan
 • Pisî
 • Sêwidî
 • Cutkî (Cûdîkan)
 • Xelîkan
 • Omerî
 • Sefkî
 • Celkî
 • Nasiran

NIVÎSÊN BALKÊŞ

Bir Cevap Yazın