Şemseddin Şehrezuri kimdir

Şemseddin Şehrezuri (? Şehrezur – ö. 1288’den sonra), Kürt kökenli, tarihçi, hekim ve İslam filozofu.[1]

Şemseddin Şehrezuri veya tam adı Şemseddin Muhammed ibn Mahmud el-Şehrezuri 13. yüzyılın en tanınmış İslam filozoflarındandır.

Şihabeddin Sühreverdî’nin İşrakilik felsefesini devam ettirmiştir. İlk işraki filozofu olarak kabul edilir. İşrakiliğin kurulması, felsefi ve tarihi bilgilerinin kaydedilmesi anlamında Şehrezuri’nin çalışmaları çok önemlidir. Kimi yapıtları, özellikle de işrakilik hakkındaki çalışmaları bilinmekle birlikte, hayatı hakkında fazla bilgi yoktur ancak 1288’lerde hayatta olduğu biliniyor. tarih felsefe ve tıp ile ilgili birçok eser yazan Şemseddin Şehrezuri’nin ancak günümeze sadece beş eseri vardır.[2]

Eserleri

  • Resailu şeceretul îlahiyye fi ulmil heqayiqî rabbaniye
  • Kitabul Rumuz
  • Ravzatul efrah ve nuzhetul ervah
  • Şerh ûl hîkmet
  • Et Tenkîhat fî şerhî telwîhat

Kaynakça

  1. ^ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi, 23. cilt s. 438
  2. ^ https://sites.google.com/site/jaffakurdishtribe/home/notable-people/shams-al-din-muhammad-ibn-mahmud-al-shahrazuri

 

Lê Binêre

İDRİS-İ BİTLİSİ MANDACI MIYDI?

İDRİS-İ BİTLİSİ MANDACI MIYDI? / MEHMET BAYRAK

Kürt- Türk ilişkilerinin yaklaşık bin yıllık tarihinde, Kürtler hemen her zaman Türklere destekçi ancak Osmanlılar’dan …

Bir Cevap Yazın