M. Şakirê Koçer

M. Şakirê Koçer Kimdir

Yazar kendini şöyle tanıtmaktadır:

Kendimi kısaca tanıtayım. Ben Bitlisliyim, 1963 yılında Bitlis’in Hizan ilçesinde dünyaya geldim. Ben dokuz yaşında iken evimiz Bitlis’in Tatvan ilçesine yerleşti. Yaklaşık 40 yıldır Tatvan’da ikamet etmekteyim. Belli aralıklarla Tatvan’dan ayrıldığım oldu. 1992-1995 arası Van’da ikamet ettim. Daha sonra 1995’in başlarından 1999 yılına kadar İstanbul’da kaldım. O tarihten sonra tekrar Tatvan’a geri döndüm. Şu an Tatvan’da ikamet etmekteyim.

Dini kimliğim İslam, Etnik kökenim Kürt, sosyal kökenim olarak da göçebe Alikan aşiretine mensup bir ailedenim. Alikan aşiretinin asıl merkezi Cizre’dir. Cizre mirlerinin yönetiminde olan Alikan aşireti 1840. Bedirxan Bey ayaklanmasına bilfiil katılır. Ayaklanma Kürdistan ülkesinin bağımsızlığını kazanmak için o günkü Osmanlı yönetimine karşı yapılır. İç ihanetler sonucu ayaklanma 7 yıl aradan sonra kanlı bir şekilde bastırılır. Ayaklanmanın lideri olan mir Bedirxan 1847 de Girit adasına sürülür. Bizim aşiret, ayaklanmanın hazin dağılmasından sonra Siirt’in Şirvan ilçesinde 7 yıl ikamet ettikten sonra oradan Bitlis’in Hizan yaylalarına geçer. Hizan da köyler edinirler.

Meslekleri küçükbaş hayvancılığı olduğu için 100 yıla yakın bir zaman yayladan kışlağa gider gelirler. Son 50 yıldır aşiret büyük oranda yerleşik hayata geçti. Başta da söylediğim gibi bizde 40 küsur yıl önce Bitlis’in Tatvan ilçesine yerleştik. Halen orada ikamet etmekteyim. Meslek olarak memurluktan ayrılmayım. Serbest ticaretle iştigal etmekteyim. Evli ve beşi kız üçü de erkek toplam sekiz çocuğum var. Ayrıca biri erkek biri kız olmak üzere iki de torunum var. Manevi ve kültürel kişiliğim ne klasik medresenin ne de modern okulların eseri değildir. Çünkü ben medreseden yetişmediğim gibi; modern okula da liseden sonra devam etmedim.

Manevi ve kültürel şahsiyetimin oluşmasında en büyük etken Müslümanlık ve Müslümanlığın da bir gereği olan müspet milliyetçiliğin (bu gerçek ümmetçiliğin doğru bir cephesini tamamlamaya ve hazırlamaya matuftur.) aktif ve fonksiyonel eğitiminin eseridir. Ben buna ümmilik mektebi diyorum. (ümmilik okuma yazma bilmemekten öte tarihsel mazlumiyetin ismidir.) Bu mektebe ben küçük yaşlarda başladım, halen öğrencisiyim. Öyle görünüyor ki mezuniyetime ömrüm de kifayet etmeyebilir. Bu mektepte 1990 ların başında şairlik ve yazarlık yeteneğime eriştim. Birçok vesilelerle şiirlerim ve makalelerim yayınlandı.

Şiiri anadilimde olan Kürtçe ile, düz yazılarımı da yabancı dilim olan Türkçe ile yazmakta ve yayınlamakta ısrar ettim. Şeriatçı, Kürdistanlı, Kürt  ve aktivist biri olarak birçok faaliyette bulundum. Bazı sivil kuruluşlara yöneticilik yaptım ve bu günlere geldim. Şu an 50 yaşına girmiş bulunmaktayım. Ama ne zaaflarımız ne ilimdeki yetersizliğimiz ne günah ve cürümlerimiz ve ne de tutsaklığımız bitmedi. Her zaman Allaha imanla umutla bağlanmaya çalıştık. Allah akıbetimizi hayreylesin.

Lê Binêre

Kilamên Dengbêjan

Guhertin û Tehrîfat di Kilamên Dengbêjan de

Tekin Çifçi / Serdar Öztürk / Guhertin û Tehrîfat di Kilamên Dengbêjan de: Mînaka “Ez …