Siyahpûş

Helbestên Siyahpûş

Şairê kurd ê bi nav û deng, Muhammed Cewad naskirî bi Siyahpûş tê gotin ku ji Rojhilatê Kurdistanê yê li Ûrmiyeyê ye.

Dilberê ehlê dilan bû

Dilberê ehlê dilan bû
Qed elif papûsî bû
Rahnumayê ma w ˈalî bû
Şemˈê der fanûsî bû

Agirek berda di ˈamê
Qey kirin mehbûs bi damê
Terkê min nadit nidamê
Kir li min taze xulamê
Fikr û teswîrê kelamê
Şibhetê tawûsî bû

Qews û ebrûyê du bengê
Zulf û xal û xunçerengê
Neqşê Maçîn û Frengê
Hikmeta Tîmûri Lengê
Şêrê mexmûr û pilingê
Hikmekî Kawîsî bû

Sexweş û sûret lewendan
Ketme tora leˈl û xendan
Givse bûm wek gaz û sindan
Lew ji destê mest û merdan
Lew me neˈş û nan bi der dan
Hal li min cesûsî bû

Mihbeta wê nazenînê
Ax û efxan û enînê
Şeq bû bedra yasemînê
Carekê bête girînê
Merhema bavê birînê
Bo me Calînûsî bû

Işweyê wan xemzebaz e
Lê ji ˈişqa rûyê taze
Ta sedayê sî û qaze
Dengê kew û dengê baze
Kar û şuxul bê niyaze
Dil wekî naqûsî bû

Begler û şah û wezîrê
Ta lˈmirinê ve mi birê
Sîne kir armanc li tîrê
Mekkî û ˈElîyê Herîrê
Bên li dengê min feqirî
Şev li min kabûsî bû

Şibhetê teyrê biharî
Sahibê adab û karî
Lê bi ˈişqê dil nikarî
Misk û ˈember jê dibarî
Qatilê cergê pijan bû
Qesidê rûhi û can bû.


Dilberek min dî bi çavan

Dilberek min dî bi çavan
Agirek berda hinavan

Şem û ruhnîya zulamê
Zulf û ew xalên temamê

Şerbeta şîrîn kelamê
Sed şikir îro selamê

Şerh û teqrîr îsilamê
Reng û elwanê di camê

Min qebûl e hikmê rindan
Lê çi bêjin qewl û bendan

Zehmetek wan pur bi min dan
Dil hedef kir tîr li min dan

Bê ˈeded cewher bi min dan
Xemzeyê pur mekr û fendan

Lê li min berda girînê
Bê sebeb ketme nivînê

Lê ji ber hisna şirînê
Kanî Hûrê serzemînê

Ew bi xwe halim bibînê
Zulf û xal û xemrevînê

Zulf û xal û mest û naz e
Gerdenê gerdenfiraz e

Cerd dikin ehlê mecaz e
Xef dibin esrar û raz e

Ez çi kim sewm û nemaz e
Min di dest tembûr û saz e

Dil ˈebîr û mest û mîrê
Da li min derbek bi tîrê

Kirme hubba zemherîrê
Kanê Mellayê Cizîrê

Ka Xanî şêxê beşerî
Tahir û ˈElyê Herîrî

Şev dikim nalîn û zarî
Ey Siyahpûş tu xumar î

Çend Siyahpûş tu sutarî
Durr û yaqût û mirarî

Hespê şahê Şehsiwar î
Jˈişqê tu bˈah î û zar î.


Gelî yaran nezer den halê gerdûn

Gelî yaran nezer den halê gerdûn
Ne mesrûr bin ji tebˈê wî ne mehzûn

Gehi ehwalê wî huzn û firîn e
Gehi şadî û keyf û hem kenîn e

Dibînin hûn ku dunya bê wefa ye
Ji kesra wê nihin ˈehd û wefa ye

Serencam dê bidet we şerbetê merg
Hetta ew terkê det hûn wî bedenterk

Xemê ˈişqê ji zewq û lezetê ˈişq
Dizanin ê vexwarî şerbetê ˈişq

Kesê curˈek nexwarî jˈcamê ˈişqê
Hatta bimrit nizanit tamê ˈişqê

Hikayatên di ˈişqê pur dirêj in
Emanet sirrê ˈişqê hûn mebêjin

Neşîtin sirrê ˈişqê qet ˈeyan ken
Meger bo yarê canê hûn feda ken.


Di hîna qudretullah hate dewlet

Di hîna qudretullah hate dewlet
Wekê baran dibarî ser te rehmet

Ji Rehmanurrehîm û Heyv û Qeyyûm
Tecellî det dilê danayê mexmûm

Selamê hamilanê ˈerş-i her şeb
Digel cemê melaîkêd muqerreb

Di fecrê da dê bên ser te peyapey
Ji şewqan dê bêne li dil wekê ney

Ji Ceberrût û Melekût û Lahût
Meqamatan-i dê bînî ta Nasût

Çi rengê qaîmin cemˈe melaik
Di ber emrê şahê nûrîn eraik

Bê xwab û xurden in ew bextê feyrûz
Di emrê da muqîm in her şeb û rûz

Çi xweş taˈet dimînin der qiyamê
Ji şewq û hubbê ta yewmilqiyamê

Ji rakiˈê di wan min tên hesûd e
Welê zêde ji wanê der sucûd e

Çi xwoş e secdeê mehbûbê canî
Di wê secdê bibî canê me fanî

Îlahî tu ji bo min key nasîb e
Sucûd û burdenê pêşê hebîb e

Siyahpûş pur xerab û mubtela ye
Muradê wî ji te hubb û riza ye

Şerabê saqiyan nadem be kewser
Sucûdê dilberan sed textê Qeyser

Wekî Lela em û Mecnûn sifatê
Ji ednayê dibînim ez necatê

Ji renc û hem cefayê xwe ˈedem kir
Nesîbê xwe di esrarê qidem kir

Ji jor da xwe diavêt ez bulendî
Nesîbê wî dibîtin rencê kendî

Were saqî werîne camê rahet
Şeh û şehzade yek bin ew be firqet

Binoşim ku lebê fincanê mazî
Bibim Mecnûn li pêş-i tu û qazî

Were mitrib be saz û uˈd û tembûr
Sedayê xweş ji saz û ney û sentûr.


Ji husna dil rubabên mahêtaban

Ji husna dil rubabên mahêtaban
Sedayê mitrib û çeng û rubaban

Dilê min bir ji nû bayê mecazî
Be sed ker kir bi şûrê serfirazî

Be şev nayê me xew dîsa ji şewqê
Şerabê saqiyan û çeng û zewqê

Lebê fîncanê yaran zêde mest in
Dilê min pur be zulfa xwe ve bestin

Li pê xwe dê bikêşin şubhê tûl e
Bi min pur xwoş e ew hal min qebûl e

Kesê negrî be zulfê mahêtabê
Dimînî ta ebed ew der ezabê

Me lew girtine ew zulfê muˈenber
Terkê nadem bê kuştin camê dilber

Ji dildaran ji min ra her bi ˈehd bû
Letîf û pakêzat û pur Semed bû

Cunûn û mest-i bûm şeyda û ebter
Ji xemrê saqî û fincanê dilber

Meken bawer bi hiş bim ey birader
Çû Eshabilkehif ta rozê mehşer

Were saqî tu bîne camê wehdet
Di koşa suhbetê pur zewq û lezet

Bibûsîn leˈleˈ camê mestîyê ma
ˈEdem bîtin wucûdê hestîyê ma

Were mitrib di gel tembûr û ˈude
Bibêje nexmeê terkê wucûdê

Bibir wawê wucûdê suhbetullah
Dibît peydaê terkê ma suwellah.


Were mutrub digel çengê

Were mutrub digel çengê bibêje
Sedayê muhbetê xwînem birêje

Xerîb û ˈaşiq im min nîne qet kes
Ji xeyrê Wahidê Dana û Eqdes

Di zindanê çi xweş go şahizade
Xerîbek ˈaşiq im pur bê murad e

Ne min têr dîtî rûyê walîdeynan
Ji xemzê muhbetê tîrê du ˈeynan

Ne min têr dît rûyê wê seˈdê can î
Ji ˈişq û muhbeta yarî nihan î

Ne min têr dît şehîrê Misr û Şaman
Ji şewq û ˈişqê leˈl û tas û caman

Ne min têr dît çek û esp û siwarî
Ji huba badeê çeşmên xumarî

Ne min têr xwar teˈamek xweş bi lezet
Ji derdê ˈişq û soz û ahê muhbet

Ne têr bûn cerakî çeşmem ji xwabê
Ji berqê ˈişq û şewqê afitabê

Cefa û derd û daxên bê ˈeded bes
Gelek min dîn di bin çerxê muqewes

Ji huzn û derdê min dî bûme mudter
Ilahî tu şeva reşkey munewwer

Qerîb û Qadîr û Heq û Qedîm î
Kerîm û Rebb û Rehman û Rehîm î

Tu settar û xeffûruzunûb î
Mucîbuddeˈwet û keşafulkurûb î.


Perwanereng im

Perwanereng im ji şemˈ
Nazirê min cumle cemˈ
Rêz kir li çehvê mi demˈ
Şewqê Bedîˈilcemal

Suhtî dilê jarê ma
Dilber û dildarê ma
Pur didet azarê ma
Hubbê Bedîˈilcemal

Çeşmeê çeşmem pur ab
Yar me dî ew bê hicab
Ateş û bergê şihab
Dil me kir wê wek kebab

ˈAşiq û weh dil kirim
Mexmûr û ebter kirim
Bê yar û hemser kirim
ˈIşqê Bedîˈilcemal

Azar û hubê hebîb
Têk birin sebr û şikîb
Mecruh im ez bê tebîb
Nale wekî ˈendelîb

Nale û ah û keser
Têtin ji qelb û cîger
Ez ˈişqê leˈlîn şeker-
-barê Bedîˈilcemal

Leˈlîn şekerbar û mey-
-naz û def û çeng û ney
Leb ji leb û leb li pey
Qelbê me kir sax û hey

Hey kirim şoxa letîf
Bade û camên zerîf
Qamet û bejna elîf
Warê Bedîˈilcemal

Qamet û bejna çeleng
Bir li me namûs û reng
Zî û kemançe û beng
Dan li me tîr û xedeng

Tîr dan li qelbê Siyeh-
-pûş xwe wî pur kir gileh
Bin girî zulfîn ji şeh-
-marê Bediˈilcemal.


Ilahî tu me mest ke

Ilahî tu me mest ke şubhê lale
Ji le ˈlê cam û xemrê çarde sale

Were saqî werîn xemrê heyatê
Ku pê ihya dibit qelbê mewatê

Li min xweş tên lebê fincan û bade
Ji nûşîna meyê em sîne sade

Were mutrub be çeng û ney def
Bireqsîn qelbê mey ez wey muşerref

Terik nadim lebê fincan û saqî
Heta ˈumrê ezîzem bîte baqî.


Îro ji meyê ˈişqa pûtan

Îro ji meyê ˈişqa pûtan elhemdulillah
Camek me temam xwarî nihan elhemdulillah

Meyxware û mestane û rendîm û nezerbaz
Leb ber lebê hemzadeê can elhemdulillah

Mûsa sifet ez nêrîm tecellayê cemalê
Şemˈa me mûnîr kir xan û man elhemdulillah

Wek Heyder û Rustem ji meyê ˈişqê hebîbê
Zillet bidehem sef şikînan elhemdulillah

Iro kî di gel min tête meydanê ˈuşaqan
Keyfek bidimê ez bi deman elhemdulillah

Hetta be ebed serxweş û heyran û cunûnî
Daîm ku bibêjî be dehan elhemdulillah

Afîyet û nûş bade li canê te Siyahpûş
Cama ji meya ˈişqa pûtan elhemdulillah.


Were ey saqiyê mest

Were ey saqiyê mest û xumarem
Ji min ra bîne fincan zulfê yarem

Wekî zencîr û xil wan ez kişandim
Serê wan efˈeyan dil herrişandim

Were mutrib digel çeng û bilûrê
Muferreh ke dilê şeyda ji nûrê

Dixwazîtin dilem nûrê tecella
Beyana sir û esraren muˈella

Bixefrîn ey xefûr zenbê Siyahpûş
Ji camê muhbetê ke mest û medhûş.


Ey xunçeleba

Ey xunçeleba talibê dîdarê tuwem ez
Çavnêrê leb û leˈlê şekerbarê tuwem ez

Talib ne be meyxane me bo zewq û dilê xweş
ˈAşiq be du çehvê mest û xummarê tuwem ez

Ey gul veke çehvan û bibîn bilbilê ˈaşiq
Qurbanê du zûlfê wekî şehmarê tuwem ez

Ellah çi bi erzan tu bi dest min ketî îro
Ba can û heyat û ruh brîndarê tuwem ez

Min zû te dixwestî ji mekanek wehe xalî
Weˈdek bidetî ˈaşiqê guftarê tuwem ez

Melhem bikerî min be du destê henerengî
Cerhê mi bibînî ku birîndarê tuwem ez

Sed şukr-i îlahî me dî husna te mukerrem
Heqê xwe dixwazim ku emekdarê tuwem ez

Yek bûse ji leˈlê lebê can bexşê be men bexş
Bê ruh û heyat û dil û bîmarê tuwem ez

Ev dewletê baqî be Siyahpûş-i Xwedê da
Çavnêrê leb û leˈlê şekerbarê tuwem ez.


Ku ˈaqêbet mirin be

Ku ˈaqêbet mirin be ey Siyahpoş
Eger ehmeq nebî nabî tu dilxoş

Bi vê dunyayê dûnê qehbe û pîr
Necis û pîs û sewda şibhetê qîr

Lˈşerê şah û xwendekar û wezîran
ˈElîmê fikr û teqrîrê zemîran

Di hîna da reqem xetê mecazî
Qulûbê ˈarifan da ˈişqê bazî

Ji cezb û fikir û seyranê terîqat
Dê wasil bit mecazî ba heqîqet.


Ey nûrê

Ey nûrê du dîdê minê mestaneê mexmûr
Wey ruh û heyatê dilê dîwaneê mehcûr

Ey şemˈ û şemalê qesrê şehbalê perîweş
Wey sebir û sukûnê dilê xem dîdeyê rencûr

Ey xunçelebê Baxê Îrem zatilˈîmadî
Wey bedrê mehê zulmet û tarî şebê deycûr

Ey abê heyatê lebê camê Xidir Ilyas
Wey hikmetê nûrê dile Iskenderê meˈmûr

Ey heykerê emwatê lebê ˈIsayê Meryem
Wey Mûsayê ˈImran û minacatê li ser Tûr

Çil rojê temam kir me ji ˈehde te riyazet
Razî me cemalê ji şihabê qebesê nûr

Hetta be ebed serxweş û heyran be Siyahpûş
Meyxwareyê cam û lebê şehkaseyê ferfûr.


Were saqî

Were saqî werîn fincan û bade
Munewwer ke dil û zemîrê sade

Ji xemra ku dinoşin der gulistan
Diket serxweş û şeyda qelbê mestan

Were mutrib be çeng û saz û tembûr
Bireqsîne tu qelbê mest û mexmûr.


Ela ey saqiyê şîrîn

Ela ey saqiyê şîrîn
Werîn camê jˈmeya ale
Li min îro qewî bˈxedr in
Birû zulf û xet û xal e

Şerabek erxewanî bîn
Di camek zer nîşanî bîn
Qerar û sebir û taqet çûn
Ji ˈişqê bintê Şehbale

Nihin min quwet û taqêt
Di Baxê Îrem û weslet
Eger bim Heyderê Xazî
Weyaxud Rustemê Zal e

Hedîsê arezuyê dil
Hezar defter temam naket
Çi rengê ez di medhê da
Nebim heyran û hem lal e

Ji leˈlê qasidê dilber
Sehergeh hate mizgînî
Perîweş têne seyranê
Di baxê werd û helhal e

Be ref ref sî û qaz û kew
Be çehvê xwe mi dî hatin
Dinê pur bû ji wî deng û
Sedayê toq û xelxal e

Ji dengê wan muşewweş bûm
Xerab û mest û bê hes bûm
Mi go sed car be xêr bên ew
Be ser çehvê di min xal e

Siyahpûş û birîndar im
Çehivnêr û telebkar im
Ji destê saqiyê nehweş
Du fincanan meya al e.


Suhtim be narê ˈişqê

Suhtim be narê ˈişqê
Hubbê Bedîˈilcemal
Perwane reng ji şemˈê
Suhtim li min per û bal

Wek bilbil ez ˈişqê gul
Nalîn me tên xweş ji dil
ˈIsqê hebîb ez kirim
Zilzerd rû zeîf hilal

Şeb ta seher dinêrim
Husn û cemalê kewkeb
Qet nabînim husnekê
Ehsen ji bedrilkemal

Hetta bit ˈumrê baqî
Çavnêr im cam û saqî
Ya zehrê camê firqet
Ya qetreê ez wisal

Şahidê dil Xwedê ye
Nîn in bê dil me hubek
Hember be ˈişqa te bi
Talibîn fikr û xiyal

Sakinê putxane me
Çavnêrê cewra te me
Sewdayê zulfa te me
Sêmdurê ebrûhilal

Qet kes wekî me nabit
Şeydayê camê ˈişqê
Zehrê bila çeşîde
Dil bendîyê xet û xal

Ger ez bibînim weslet
Ehwalê rencê firqet
Erzê hebîb kem ji ser
Heta dibîtin zewal

Camê firaq ez kirim
Ser ta be pê Siyahpûş
Ya reb vexwum qetreê
Weslê Bediˈilcemal.


Ah ji dest narê firaqê

Ah ji dest narê firaqê
Dil wekî biryan im ez
Her li ber wê iştiyaqê
Pur kul û kovan im ez

Pur bi kovan derd û ah im
ˈAşiqê rûyê çû mah im
Bendeê zulfê siyah im
Yûsifê Kenˈan im ez

Yûsifê min ber bi kû da
Ço ji halê wî çi rû da
Tehliyan ser li me zû da
Yeˈqûbê Kenˈan im ez

Yeˈqubê pîr û hezîn im
Pur fixan û pur girîn im
Mestê camê ˈeyn û şîn im
Bê mey û fincan im ez

Bê mey û mexmûr û mest im
ˈAşiqê sûretperest im
Serxweşê camê elest im
Mûsa yê ˈImran im ez

Şubhê Mûsa min li Tûrê
Xweş temaşa kir li nûrê
Naliyam şubhê bilûrê
Nale û efxan im ez

Nale û efxan û zarî
Xweş li min bûne diyarî
Şubhetê teyrê biharî
Mailê bostan im ez

Mailê werd û hilalan
Dê zeˈîf bin wek hêlalan
Ah ji dest fikr û xiyalan
Bê ser û saman im ez

Bê ser û ber şubhê goyê
Dil ji min bir ceˈdê mûyê
Mailê çeşm û birûyê
An meh an taban im ez

Mah û xurşîdên munewwer
Best û seywanên mudewwer
Xweş dibin zulfê mueˈnber
Sunbul û reyhan im ez

Sunbul û reyhan û sorgul
Rast û çep bûne muqabil
Lew dinalim şubhê bilbil
Teyrê xweş elhan im ez

Lehn û awazê ˈuşşaqan
Tên ji hubbê sîmê saqan
Dad ji dest derd û firaqan
Wale û heyran im ez

Wale û heyran dimînim
Serxweşê camê yeqîn im
Sakinê beytilhezîn im
Çav li rê canan im ez

Çav li rêyê mahêtab im
Nale çûn çeng û rubab im
ˈAşiqê rind û xerab im
Mest û sergerdan im ez

Mest û sergerdan û serxoş
Gahi hişyar gahi bê hoş
Dil birîndar û Siyahpoş
Pur kul û kovan im ez.


El firaq

Bê şikîb im dil ji destê iştêyaq
Can be derd im lew li min tale mezaq
Ah û efxan serwê qedem geştê taq
El firaq û el firaq û el firaq

Çav li rê me daêma leyl û nehar
Da bibînim carekî an şehsuwar
Dil bi dax im bê qerar im bê qerar
El firaq û el firaq û el firaq

Xweziya roja ku min xweş bî dimax
Bêtê bayek wesletê zan werdê bax
Can bi derd im sîne serd im sextê dax
El firaq û el firaq û el firaq

Şubhê Mecnûn mam ji Leylaê xerîb
Çareê derdê min naket çu tebîb
Çon ji dest min taqet û sebir û şikîb
El firaq û el firaq û el firaq

Ey hewara ço bi kû va serfiraz
Ê ku qelbê me giviştî şibhê gaz
Dil ji derdê wê dinalî şubhê saz
El firaq-i el firaq-i el firaq

Min ji dil tên nale û zarîn ˈeceb
Jˈiştiyaq û şewqê an yarê ˈEreb
Cav li rê me daêma her roz û şeb
El firaq û el firaq û el firaq

Camê eşqê ez kirim mest û xerab
Lew Sîyahpûş bûme n inendê xurab
Kel ˈeqab im xweş rubab im dil kebab
El firaq û el firaq û el firaq.


Ey hebîbê qelb û ruhê

Ey hebîbê qelb û ruhê, wey qerarê canê ma
Dê çi bîtin carekî ger tu bibî mêhmanê ma

Bêyî ser çavê mi rûnî menzeret qelbê mi bî
Ez xulamê kemtirîn bim her tu bî sultanê ma

Sed wekî ˈÎsa û Eflaton û Calînos Hekîm
Çareê derdê me naket bê te ey Luqmanê ma

Qelb û Dil mecrûhê ˈeyna eswed û birhê te ne
Nîne bê cama meyê qet merhem û dermanê ma

Torê Sînaya dilê min daêma ˈerşa te ye
Eˈhdê çil rojê temam kir Mûsayê Iˈmranê ma

Çav di rê da kore bûn Yeˈqbûbê ez beytil hezen
Qet nema carek xuya bit Yûsifê Kenˈanê ma

Ez esîrê qeyd û bend û zulfê zencîrê te me
Rehmê kun tu ba esîran ey mehê tabanê ma

Qet nema hudhud xuya bit pêşê Belqîs ez seba
Pê muferreh bit Suleyman mutmein bî canê ma

Suhtim ez narê fêraqê mujdeya weslê nehat
Ku ji wî şemˈê munîr bit zulmetê eywanê ma

Zulf û xalên mahêrûyan çoq Siyahpûş êdeler
Qorqarim ben qere olse çadir û seywanê ma.


Aşiqê perîzadê me

Aşiqê perîzadê me bê nam û nîşan e
Çavnêrê mehê me kû ji ˈewrê ne xwuyan e

Ger çi ku hebîb xaib e pêş çavê me lêkin
Wek Şemsê Duha ê di dilê min da ˈeyan e

Ehwalê xemê ˈişqê ji ˈamê çi ˈeyan kem
Tuhmetzede ê mahê rûyiyem xaiban e

ˈAmî çi bibêjin der heqê halê me meqbûl
Çilroj e çi zanit lezetê çeng û çexan e

Serda be piyan-i dê bikem xwe be Siyahpûş
Ku şemiˈ munîra me ji zulmatê nihan e.


PÊNCÎNE (XUMASI)

Îro me ji dest xunçeleban nale ji dil tên
Ahîn û girîn û şîwen ez cerhê di kul tên
Zêde ji cefa û elemên tîrê qizil tên
Sed bilbilê şeyda ji teleb badeê gul tên
Lê cumle be zarî ji xedengan be fetil tên

Sewdazedeê ˈişqê tu wem ey rahetê can
Ta kengê ji hicranê te kem nale û efxan
Bê dîn û wêsala te nihin bo me çu derman
Eflatûn û Calînos û ˈIsa digel Luqman
Bîllah ji cefa û elemê ma be xecil tên

Serxweş û xumar im ji meyê horîsiriştan
ˈEql û dil û fehmê me birin kagul û qiştan
Teˈwîz û tilismat û duayê di feriştan
Naken eserê dil ji birînê rim û xiştan
Lewma ku siyahmar-i bi ger û bi fetil tên

Cana çi bikem ger nebikem nale û zarî
Ro be şewed ez ˈişqê dused şêrê şikarî
Dil bir bi kerî kir senema çeşm-i xumarî
Zulf û xet û xal û serê ceˈdîn reş û tarî
Reng sunbul û reyhan û binefş û qenefil tên

Du ˈeyn be siwadî te çira zêde be naz in
Ehdabê li canê me mîsal neşter û gazin
Hemrazê me îro jî hewayet ney û saz in
Qurbanê du çeşmê te bim û zendê bi bazin
Sed şubhê Siyahpûş ji cefayan be qetil tên.


Ez nizanim ev çi sûret bû

Ez nizanim ev çi sûret bû me dî der cameê
Şubhê şem ˈê suhtî cergê min wekî perwaneê

Wayê weyla suhtî qelb û ez kirim mest û cunûn
Lew mi qesd e secde bim ber saqiyê meyxaneê

Min qebûl in xemr û saqî, dêr û zennar û senem
Min nevên seccade û ewrad digel sed daneê

Ey hebîba ger Cehenem dave bit tu dane bî
Sed qesem dê biçme nav da ez bi qesta daneê

Lê nizanim tu ji kê ey Leylêya ebnaê tey
Şubhê Mecnûnê Zemanê rû bîkem wêraneê

Ez çi çar kem kî ji derdê min xeber de ey hewar
Dê ji kî pirsim nizanim menzilê cananeê

Şemˈê canan dûre deste menzila min zulmet e
Ez ji kî gazin de kem bînî şemala xaneê

Xweziya roja wêsalê bixwuyê zulfê hebîb
Ku be mujgan ta be ta kem ez mîsala şaneê

Muhbetê kuştim Siyahpûş Şubhetê Seyfilmulûk
Lew li ser min ferz û ˈeyne secdeya pûtxaneê

Aşiqê sadiq ew e ê ku di rêya dilberê
Ger ewî bînin bi ker ken neşkînî peymaneê

Karê şemˈê her şewat e muhbetê suhtîne ye
Lew disojîtin Iranî şubhetê perwaneê.


xweş nezim anî temamê herfê hêcaê

Me xwar camek şeraba xweş be destê saqiyê mehweş
Wekî min hişt-i Iran û berê xwe daye Bexdayê

https://www.bernamegeh.org/2019/07/26/jiyana-siyahpus/

Lê Binêre

Çîmen Adil

Helbestên Çîmen Adil

Çîmen Adil ji dayikbûna sala 1990 bajarê Rimêlan yê Rojavayê Kurdistanê, xwendevana beşê wêjeya frensî …

error: LÜTFEN OKUYUN KOPYALAMAYIN - JI KEREMA XWE BIXWÎNIN KOPÎ NEKIN !