Arşîvên Etîketan

Karaz Kültürü ve Hurriler

Karaz Kültürü

Karaz Kültürü, Geç Kalkolitik Çağ ve Tunç Çağı boyunca Doğu Anadolu Bölgesi, Transkafkasya, Azerbaycan ve Kuzeybatı İran’ı içine alan bir yayılma gösteren kültürdür.[1] Sovyet arkeoloj Boris Kuftin’in çalışmalarında ortaya konulmuştur.[2] Kuftin, 1940 yılında bu kültürü ilk olarak tanımlamış ve Kura-Aras Kültürü olarak adlandırmıştır.[3] Karaz Kültürü’nün yayılma alanı kuzeyde Kuzey Karadeniz Dağları – Transkafkasya hattına, doğuda İran’daki Urmiye Gölü’ne, batıda Divriği – Kangal, Malatya – Elazığ hattına, güneyde ise Kahramanmaraş – Amik …

Zêdetir Bixwîne

HURRİ MİTANNİ DEVLET SİSTEMİ VE SOSYAL YAPISI

HURRİ MİTANNİ DEVLET SİSTEMİ VE SOSYAL YAPISI

Tuncer Balkaya DEVLET SİSTEMİ Mitanni devleti toplumuyla ilgili incelemede, çekirdek bölge dışında kalan kentlerde bulunmuş belgelerin temel alınması gerekmektedir: Batı uçta Alalah ve Doğu uçta Nuzi. Devletin tarihinin ilk bölümünü oluşturan 15. yüzyılda bu kentle, hükümdarı mittani kralının kontrolü altında bulunan yerel hanedanlarca yönetilmiştir. Alalah’ta İdriminin soyundan gelen bir dizi …

Zêdetir Bixwîne

Hurrilerin Ulusal Tanrıları

Hurrilerin Ulusal Tanrıları

Hurrilerin Tanrıları  /   Tuncer BALKAYA Teššup Tanrı Teššup, tanrı Kumarbinin oğludur Pan-Hurri ilahi varlıklar arasında hava tanrısı ve Urartu’larda “teişeba” adıyla bildikleri, tanrıların kralı “teşşup” 313 tur. Mitolojide “teşşup”,“kummiya kralı” olarak geçmektedir 314. Hurrilerin en eski tapınma merkezlerinden birisi Kumme kentidir (Kummiya). Bu kent henüz bulunamamıştır ancak Irak -Türkiye sınırında …

Zêdetir Bixwîne

Hurriler ve Hurri devleti: Kürtlerin ilk ataları

Hurriler veya Hurri Devleti, MÖ 3. binyıldan itibaren, Sümer, Akkad, Hitit, Ugarit ve Mısır kaynaklarında hakkında bilgiler bulunan, Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgelerinde hüküm süren MÖ 7. yüzyıla kadar varlığını sürdüren Kürt kavmi ve devleti. Başkent Vaşşuganni Yönetim Monarşi  – ~ MÖ 1500 Kirta  – ~ MÖ 1550 Pilliya  – ~ MÖ 1350 Tuşratta Tarihi  – Mitanni Göçleri ~ MÖ 16. yüzyıl …

Zêdetir Bixwîne