Arşîvên Etîketan

Mannalar: Manna Devleti

Manna Devleti

Manna Devleti, Manna Krallığı ya da Mannalar (İncil’de Minni), Hurri bağlantılı olduğu düşünülen[1] kadim bir millettir. MÖ 10. ve 7. yüzyıl civarında günümüz İran (Güney Azerbaycan) topraklarında yaşamışlardır. O zaman, Asurlular ve Urartu devletlerinin, ve de ikisi arasında kalan tampon bölgedeki Muassır ve Zikirta gibi küçük devletlerin komşularıydılar. Orijinal yurtları, Urmiye Gölü’nün doğusunda ve güneyinde yer alıyordu. En geniş sınırları, Kura nehrine kadar ulaşmıştı. …

Zêdetir Bixwîne

Kürdistan Krallığı

Kürdistan Krallığı

Bayrağı:1921-1924 Kürdistan Krallığı, (Kürtçe: Keyaniya Kurdistanê, Arap alfabesi: كوردستان ‎که‌یانیی‎‎[1]), Süleymaniye’de kurulmuş kısa ömürlü monarşik Krallık. Tarihçe Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış döneminde, Iraklı Kürtler bir yarı bağımsız devlet kurmaya teşebbüs ettiler. Eylül 1922-Temmuz 1924 aylarında hüküm süren Kürdistan Krallığı’nı kurmayı başardılar.[2] Mahmut Berzenci ilk olarak Mayıs 1919’da Süleymaniye’ye vali olarak tayin edildi.[3] 10 Ekim 1921 tarihinde Kürdistan bölgesinin büyük şehirlerinden Süleymaniye’de …

Zêdetir Bixwîne

Alamut Kürt Devleti

Alamut Kürt Devleti

Alamut Kürt Devleti, Moğol hükümdarı Hülagü tarafından 1256 yılında yıkılarak ortadan kaldırıldı. 245 yıl ayakta kalan devlet, Hasan El Sabah tarafından 1011′de kurulmuştu. Hasan El Sabah, İsmailiye mezhebi dini öğretisi temelinde güçlü bir örgütlenme yaratıp, Kürt aşiretlerini hareketlendirerek Ziyar Devleti’ne son verdikten sonra, aynı topraklarda merkezî Qazvin yakınlarındaki Alamut Kalesi …

Zêdetir Bixwîne

Bûwêyhan Kürt Devleti

934 yılında Elî Hesen ve kardeşleri Hûsên ile Ehmed tarafından Güneydoğu Kurdistan’da kurulan Bûweyhan Kürt Devleti’ne (Büveyhoğulları, Buyids, Bowyiyun, آل بویه,) Selçuklu emîri Tuğrul Bey tarafından 1050′de son verildi. Babaları Buwê Bavê Şûce’den dolayı bu devlete Bûwêyhan adı verilen devlet Şiilik mezhebinin merkezlerinden biri olan devletin kurucuları Şahênşah adıyla bilinmektedirler. …

Zêdetir Bixwîne

Ziyar Kürt Devleti

İslam’ın Kürtlerce kabülünden sonra ortaya çıkan Kürt-İslam devletleri arasında askerî gücü en yüksek olan ve egemenlik alanı içerisinde büyük bir otorite kuran Ziyar Kürt Devleti ( آل زیار – Ziyarids) 928 yılında kuruldu. Deylem (Deyleman – Dailam) Aşireti’ne mensup Merdaviçê Ziyar tarafından Kürdistan’ın doğusunda ve Orta İran’ı da kapsayan bir …

Zêdetir Bixwîne

Gûr Kürt Devleti

AFGANİSTAN TOPRAKLARINDA KÜRDİSTAN MELİKLERİ: GÛR KÜRD DEVLETİ Mahabad Kurdî 1892 tarihli “Du Caucase au Golfe Persıque a Travers L’arménıe, le Kurdistan et la Mésopotmıe (Washington, 1892)” isimli eserin 373 sayfasında E. Reclus’tan yararlanılarak Afganistan ve Belucistan (Afghanistan et Beloutchistan) Kürd nüfusu 5,000 olarak verilmiştir. Şemseddin Sami ise 1899 yılında yayınladığı “Kâmusü’l-A’lâm” isimli eserinde bu …

Zêdetir Bixwîne

Kürt devletleri ve hanedanlıkları hangileridir

İlkçağ Devletleri Hurriler Mittaniler Kizzuvatna Gutiler Kassitler Lulular Urartular Medler Karduya Krallığı-Karduk veya Karduk Krallığı Eski Hanedanlık Baban ve Erdelan bölgeleri Mervaniler Eyyubiler Zendler Şeddadiler (951-1174, Ermenistan ve Arran) Revvadiler (955-1071, Azerbaycan)[2] (Köken olarak Arap olup Kürtleşmişlerdir.) Hasanveyhiler (959-1095, İran) Annaziler (991-1117, İran ve Mezopotamya) Mervaniler (990-1096, Diyarbakır) Hezarhespiler veya Luristan Atabeyliği (1155–1424, Luristan ve Fars) Eyyubiler (1171-1250, Mısır, Suriye, Irak ve Filistin) Zend Hanedanı (1750-1794, İran) Ardelan Prensliği (1169 – 1867) Badinan Beyliği (1376 – 1843, Hakkâri) Soran Emirliği (16. …

Zêdetir Bixwîne