Arşîvên Etîketan

Batılı ve Doğulu Seyyahların Gözüyle Kürtler

Batılı ve Doğulu Seyyahların Gözüyle Kürtler

Seyahatnamelerde Kürtler ve Kürdistan İnsanoğlu doğumundan itibaren çevresini merak etmiş ve yakın çevresini anlamaya çalışmıştır. Yetişkin olduğu zaman ise uzak çevresini keşfetmek için bulunduğu yerden ayrılarak değişik amaçlarla gezmeye ve gezip gördüğü yerleri yazmaya başlamıştır. İlkçağdan itibaren Eski Dünya kıtaları arasında gezme ve yazma faaliyetleri başlamıştır. Değişik amaçlarla gezen insanlara …

Zêdetir Bixwîne

Tarihi Kaynaklara Göre Kürtler Kimdir

Kürtler Kimdir

Selahaddîn El-Kurdî Dr. Asad Khailany’nin araştırmasına göre tarihsel süreçte Kürdler için Sümerler “Karda, Kurti, Guti”, Babiller “Garda, Karda”, Asuriler “Qurti, Guti”, Grekler “Kardukh, Gordukh”, Ermeniler “Kortukh, Gortaikh”, Persler “Gurd, Kurd”, Süryaniler “Karda, Kurdaye”, İbraniler ve Keldaniler “Kurdaye”, Aramaik ve Nasturiler “Kadu”, Erken Dönem Arap kaynakları “Kurd, Ekrad”, Avrupalılar M.S. 7. yüzyıldan itibaren “Kurd”  kavramını kullanmışlardır. G.R. Driver, 1923 yılında yazmış olduğu “The Name …

Zêdetir Bixwîne

Kommagene Krallığı

Tarihte Kummuh olarak anılan bu bölge, bugünkü Adıyaman, Antep ve Maraş illerini kapsıyordu. Doğusunda Fırat, batısında Kilikya, kuzeyde Kapadokya, güneyde ise Suriye ile çevriliydi. Roma ve Part imparatorlukları arasında önemli bir noktada bulunuyordu. Büyük İskender’in meşhur Doğu’yu işgal ve istila talanından sonra bölge Seleukidler´in egemenliğinde kaldı. İskender’in meşhur Makedonya İmparatorluğu çöktükten sonra iktidar Diadokiler diye bilinen …

Zêdetir Bixwîne

Kürtler kimdir Kürtlerin kökeni

Kürtlerin kökeni (Kürtçe:  Eslê Kurdan), bilimsel çalışmaların sonucunda Kürtlerin her ne kadar heterojen bir halk olduğu ortaya çıkmış olsa da[1] İran halkları sınıfında kabul edilmişlerdir. Kürtlerin İran halkları arasında sınıflandırılması dilbilimsel ve tarihi verilere dayanmaktadır. İranlı tipi gözle görülür biçimde, yer yer değişiklikler gösterir. Kürtlerin doğudan (Batı İran: Eski Medya) batıya (Merkezi Kürdistan) yayılmış olmaları ihtimal dahilindedir. …

Zêdetir Bixwîne